«powrót

Ciechanów: kościół poaugustiański

Gotycki kościół, obecnie pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, parafia św. Tekli wzniesiony został przez księcia Siemowita i jego żonę Eufemię w połowie XIV wieku. Wówczas nosił wezwanie św. Marcina. Książę przeznaczył go dla sprowadzonych do Ciechanowa oo. augustianów .

Zakon uległ kasacji po powstaniu styczniowym. Świątynia była wielokrotnie niszczona. Po ostatniej odbudowie rozebrane zostały nawy boczne, zabudowano arkady, zlikwidowano gotyckie sklepienie, a ostrołukowe okna zastąpiono prostokątnymi.

Istniejąca polichromia, wykonana przez Władysława Drapiewskiego, pochodzi z 1920 r.

We wnętrzu kościoła znajduje się wiele cennych pamiątek, m.in. barokowy ołtarz główny, pieta z XVIII w., krucyfiks z XVI w., siedmiogłosowe organy z XVIII w., barokowa ambona.

Podziemia kościoła kryją szczątki zakonników.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.