«powrót

Zobacz: Ciechanowiec

Ciechanowiec: kościół Świętej Trójcy

Bogaty, barokowy kościół, wzniesiony w latach 1731-37 z fundacji Franciszka Maksymiliana Ossolińskiego, budowany pod kierunkiem Jana Krzysztofa Kluka. Stanowi przykład interesującego założenia architektonicznego i urbanistycznego.

W skład zwartego zespołu wchodzą: barokowy kościół usytuowany pośrodku cmentarza otoczonego murem z ozdobną, murowaną bramą, dwie prostokątne kostnice w narożach ogrodzenia oraz dwie dzwonnice flankujące frontową część ogrodzenia.

Architektura budowli nawiązuje do schematu świątyń wznoszonych przez jezuitów na wzór kościoła Il Gesu w Rzymie. Dlatego wzdłuż nawy głównej zostały dobudowane kaplice, które otwierają się do wnętrza wielkimi arkadami zwieńczonymi stiukowymi kartuszami. W prezbiterium okazały ołtarz główny reprezentujący wysoki poziom snycerstwa rokokowego. W ołtarzu obraz Szymona Czechowicza koronacja Najświętszej Marii Panny w obecności Trójcy Świętej. Ołtarz główny oraz ambona powstały około 1750 r. Pod prezbiterium i nawą główną kościoła znajduje się krypta grobowa, w której pochowane są osoby zasłużone dla miasta oraz parafii, między innymi księdz Krzysztof Kluk (1739-1796), wielki polski przyrodnik, dawny proboszcz ciechanowiecki.

Przed kościołem znajduje się pomnik ks. Kluka z roku 1850.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.