«powrót

Cieplice Śląskie Zdrój: kościół św. Jana Chrzciciela

Kościół św. Jana Chrzciciela w Cieplicach Śląskich Zdroju wzniesiony został w latach 1712-14 przez Kaspra Jentscha z Jeleniej Góry. Poprzedni kościół, wymieniany już w roku 1318, spłonął w 1711 r.

Barokowa, jednonawowa świątynia zbudowana została na planie prostokąta. W środku znajduje się rząd kaplic z emporami umieszczonymi ponad nimi. Sklepienie wewnętrzne o charakterze kolebkowym.

Rokokowy ołtarz główny pochodzi z roku 1794. Znajduje się w nim m.in. obraz „Najświętsza Maria Panna” śląskiego malarza Michała Willmanna (1687 r.).

Wystrój świątyni pochodzi z początku XVIII stulecia. Wcześniejsze są płyty nagrobkowe z XVI i XVII w.

Obok kościoła stoi dom parafialny, który w przeszłości pełnił funkcję klasztoru cystersów . Znajdują się w nim renesansowe portale z XVI stulecia.

Czworoboczna dzwonnica kościelna powstała w latach 1709-11 na podstawie projektu Eliasza Schulza z Bolesławca.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.