«powrót

Cieszyn: kościół Wniebowzięcia NMP oo. bonifratrów

Bonifratrów sprowadził do Cieszyna starosta książęcy Adam Borek, on też ufundował klasztor i kościół.

Budowę rozpoczęto w 1697 roku według projektu wrocławskiego architekta Michała Kleina, a ukończono w 1718 roku. Leżący poza murami miejskimi kościół szczęśliwie uniknął katastrofalnych pożarów miasta. Bracia zakonni założyli szpital i pierwszą w Cieszynie aptekę ( 1719 ).

Kościół jest budowlą halową, nawa główna jest trójprzęsłowa, nakryta kolebkowym sklepieniem z lunetami. Prezbiterium o szerokości jednego przęsła oddziela od nawy mur tęczowy. Podział nawy akcentują filary połączone arkadowymi łukami, w których znajdują się półkoliste okna. Po prawej stronie kościoła są one częścią galerii łączącej kościół z klasztorem. W kruchtach pod wieżą znajdują się kaplice.

Klasycystyczna fasada kościoła o płaskiej, oszczędnej ornamentyce została zaprojektowana w 1888 roku przez Antoniego Jonkisza. Do kościoła wiedzie portal z trójkątnym przyczółkiem, fasadę zdobią gzymsy, pilastry i obramowania okien. Wieża jest zwieńczona hełmem namiotowym, częściowo przesłonięta przez mur parawanowy i attykę frontowej ściany kościoła.

Wnętrze kościoła jest harmonijnie zaprojektowane, utrzymane w jednolitej barokowej stylistyce. Ołtarz główny jest dziełem Jana Lehnerta z Opawy (1734), obraz przedstawiający Wniebowzięcie Matki Boskiej namalował w 1743 roku Ernest Bayer. Ołtarz wieńczy bogato udrapowana gloria z insygniami Matki Boskiej i zakonu bonifratrów. Całości dopełniają figury św. Elżbiety i św. Jadwigi w otoczeniu adorujących je aniołów. Rzeźby wykonał w 1737 roku cieszyński artysta Antoni Stanetti.

Na mensie spoczywa rokokowe tabernakulum z klęczącymi aniołami. Ołtarze boczne po obu stronach nawy nawiązują wystrojem do ołtarza głównego. Ambona zwieńczona postacią Michała Archanioła została wykonana w 1712 roku przez Macieja Weissmana.

Polichromia kościoła została namalowana w latach 1978-79 przez P. Jakubczyka z Krakowa.

Do kościoła przylega współczesny mu klasztor. Jest to budowla piętrowa, zbudowaną na planie kwadratu, z wirydarzem pośrodku i przyległą oficyną. W klasztorze znajduje się cenny księgozbiór złożony z ok. 3000 woluminów, będący najstarszą zachowaną kolekcją biblioteczną w mieście. Znajduje się w nim kilkanaście druków z XVI i XVII wieku.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.