«powrót

Cieszyn: kościół św. Krzyża

W 1671 roku przybyli do Cieszyna jezuici , aby prowadzić działalność misyjną. Rok później osiedli w mieście na stałe i otrzymali teren przy obecnej ulicy Szersznika wraz z zabudowaniami i dawną kaplicą książęcą. Kaplica została przebudowana w 1707 roku na barokowy kościół.

Zakon został jednak rozwiązany w 1773 roku, zaś kościół poważnie ucierpiał w trakcie pożaru w 1789 roku. Wielki wkład w jego odbudowę wniósł były jezuita, ks. Leopold Szersznik.

Fasada i wnętrze kościoła są utrzymane w stylu późnego baroku. W niszach fasady znajdują się rzeźby świętych Franciszka z Asyżu i Józefa z Dzieciątkiem. Ołtarz główny, późnobarokowy z końca XVIII wieku, ozdobiony jest dużym obrazem Ukrzyżowania. Drzwiczki tabernakulum pokrywają płaskorzeźby Ostatniej Wieczerzy. Po bokach stoją rzeźby adorujących aniołów. W bocznym ołtarzu znajduje się obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, a na ścianie, obok barokowo - klasycystycznej ambony z dekalogiem na szczycie, obraz przedstawiający św. Franciszka Ksawerego z XVIII w.

Na ścianach wewnątrz świątyni zachowało się kilka łacińskich inskrypcji. Do kościoła przylega budynek dawnej szkoły jezuickiej ozdobiony kamienną tablicą z greckim napisem "Lecznica Dusz".

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.