«powrót

Cieszyn: kościół św. św. Mikołaja i Wacława (tzw. rotunda)

Rotunda romańska z XI wieku - jeden z najstarszych budynków w Polsce i najcenniejszych zabytków Śląska. Często pokazywana jako przykład architektury romańskiej w Europie Środkowej doczekała się w 1995 roku zaszczytu ozdobienia rewersu banknotu 20-złotowego (z Bolesławem Chrobrym na awersie).

Ta niepozorna murowana budowla na Wzgórzu Zamkowym o wysokości 11 metrów pełniła na zamku kasztelańskim, a później książęcym, funkcję kaplicy grodowej. Do czasu zbudowania kościoła parafialnego w XIV wieku była jedyną świątynią Cieszyna. Msze odprawiano tutaj jeszcze w XVIII wieku.

Reprezentuje charakterystyczny dla Europy Środkowej typ kaplic zamkowych z absydą na planie podkowy. Rotunda została wymurowana z ciosów kamiennych. Jej mury mają aż 126 cm grubości.

W latach 1839-1840 została do połowy zasypana ziemią i przebudowana wg projektu Józefa Koernhausla na romantyczny pawilon. W latach okupacji hitlerowskiej niemieccy naukowcy zainteresowali się budowlą, odkopali ją do fundamentów i usunęli część przeróbek. Jednak dopiero w latach 1950-1955, po żmudnych zabiegach konserwatorskich, przywrócono rotundzie pierwotny wygląd. Co ciekawe rotunda przetrwała niemal 1000 lat, choć znaczna część budowli na Wzgórzu Zamkowym zbudowanych przez te wszystkie lata była wielokrotnie niszczona i nie zachowała się do dzisiaj. 6 grudnia (św. Mikołaja) każdego roku odbywają się tu nabożeństwa, a czasem, dzięki dobrej akustyce, rotunda jest miejscem, w którym odbywają się różne koncerty.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.