«powrót

cmentarz

(gr koimeterion, łac coemeterium - miejsce spokoju) plac do grzebania ludzkich zwłok i popiołów. We wczesnym chrześcijaństwie grzebano zmarłych w polu albo w katakumbach, a od V w. w podziemiach kościołów lub tuż obok nich (stąd nazwa placu przykościelnego - cmentarz kościelny, w odróżnieniu od cmentarza grzebalnego). Z czasem cmentarze przeniesiono poza osiedla mieszkalne.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.