«powrót

Gdańsk: Cmentarz Nieistniejących Cmentarzy

Usytuowany i podnóża Gradowej Góry, powstał w 2002 roku w Gdańsku jako forma hołdu i  zadośćuczynienia dawnym mieszkańcom miasta.

Symbolizuje on wszystkie nieistniejące już miejsca pochówku, zniszczone w czasie zawieruchy wojennej oraz w okresie powojennym, kiedy władze w sposób barbarzyński dokonywały zniszczeń wielu gdańskich nekropolii.

Jest on ponadczasowym znakiem trwania i szacunku dzisiejszego pokolenia dla tych, którzy w przeszłości tworzyli gdańską społeczność. Ma być znakiem jedności wobec śmierci wszystkich zmarłych, w duchu ekumenizmu - niezależnie od przynależności wyznaniowej bądź narodowości.

Znajdują się na nim nagrobki dawnych obywateli miasta różnych narodowości wyznań i religii.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.