«powrót

Gdańsk: cmentarz żydowski na Chełmie

Żydowski cmentarz został założony ok. drugiej połowy XVI wieku. Jest to jedna z najstarszych żydowskich nekropoli w tej części Europy. Pierwsza wzmianka o nim pochodzi z 1694 roku.

W XVIII i XIX wieku teren cmentarza znacznie się powiększył. Znajdował się tu budynek Chewra Kadisza – Bractwa Pogrzebowego z gminy Stare Szkoty, do której należał cmentarz. Stele nagrobne – macewy, zwrócone były na wschód, w kierunku Jerozolimy i, jak na każdym z cmentarzy Żydów aszkenazyjskich na terenach Polski i Europy Wschodniej, ustawione pionowo.

Nieliczne zachowane do dziś macewy pochodzą z młodszej części nekropolii (najstarsza macewa z 1841 r.), pozbawione są bogatej symboliki judaistycznej.

Niezniszczony cmentarz przetrwał do końca II wojny światowej. Zamknięto go dopiero w 1956 roku i od tego czasu zaczęła się systematyczna jego dewastacja.

Do dziś zachowała się kaplica grobowa oraz kilkanaście nagrobków.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.