«powrót

Cmolas: sanktuarium Jezusa Przemienionego

Sanktuarium Jezusa Przemienionego w Cmolasie przyciąga pielgrzymów cudownym obrazem Przemienienia Pańskiego. Płótno pochodzi z 1640 r. i zostało ufundowane przez ks. Wojciecha Borowiusza.

Powstanie kościoła związane jest z objawieniem z 1585 r. Fundatorem pierwotnej kaplicy był w 1646 r. ks. Wojciech Borowiusz, pochodzący z Cmolasu doktor teologii, profesor Akademii Krakowskiej.

Obecny kościół zbudowany został w 1674 r. i poświęcony przez bpa Mikołaja Oborskiego.

W 1992 r. kościółek przeniesiono na miejsce dawnego drewnianego kościoła parafialnego w Cmolasie (przeniesionego w 1979 r. do Poręb Dymarskich ).

Kościół orientowany, konstrukcji zrębowej, z wieżą konstrukcji słupowo-ramowej. Ściany pokryte gontem, a wieża i soboty oszalowane deskami w układzie pionowym.

Prezbiterium na planie prostokąta zamkniętego trójbocznie od wschodu. Zakrystia przylega do prezbiterium od północy. Szersza, kwadratowa nawa.

Wnętrze pokryte jest płaskim stropem. Na belce tęczowej barokowy krucyfiks z XVII stulecia.

Polichromia na ścianach i stropie pochodzi z 1735 r. Składa się z późnobarokowych malowideł figuralno-ornamentalnych.

Obraz umieszczony jest w głównym ołtarzu kościoła. Namalowane farbą olejną płótno (o wymiarach 2,15x0,45m) naciągnięte jest na deskę. Przedstawia Przemienienie Pańskie – Chrystus z Mojżeszem i Eliaszem unoszą się w powietrzu, a na szczycie góry znajduje się trzech apostołów.

Przy sanktuarium stoi jeden z większych ołtarzy stałych w Polsce. Kościół otoczony jest monumentalnymi stacjami drogi krzyżowej.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.