«powrót

Braniewo: Collegium Hosianum

Collegium Hosianum to pierwsza w Polsce szkoła średnia, prowadzona przez jezuitów .

W 1565 roku kardynał Stanisław Hozjusz sprowadził do Braniewa zakon jezuitów, którzy zorganizowali tu swoje kolegium, a przy nim gimnazjum, seminarium diecezjalne i seminarium papieskie. Braniewo było pierwszą polską placówką tego zakonu.

Dzięki działalności jezuitów miasto stało się centrum życia kulturalnego w regionie, a międzynarodową sławę zapewniło mu seminarium papieskie, zorganizowane tu w 1578 roku. Na koszt Kurii Rzymskiej kształcono w nim misjonarzy dla krajów skandynawskich, Inflant, Rusi.

Kompleks szkół kolegium wraz z seminariami i konwiktami zajmował teren byłego klasztoru franciszkańskiego w północno-zachodnim narożniku Starego Miasta. Po kasacie jezuitów w Prusach w 1780 roku szkoły przeżywały kryzys. Kolegium zostało przekształcone przez władze pruskie w Gymnasium Academikum, a od 1818 r. w Liceum Hosianum, przemianowane w 1912 r. na Akademię Państwową.

Po 1918 r. dawne kolegium stało się Państwową Akademią Teologiczną, którą w 1944 r. przeniesiono do Wrocławia.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.