«powrót

Toruń: Colloquium Charitativum

Colloquium Charitativum (łac. Colloquium - rozmowa; caritas - miłość) miało miejsce w toruńskim ratuszu miejskim w 1645 r. Było to spotkanie katolików, luteran i kalwinistów, zwołane przez króla Władysława IV. Jego celem było przywrócenie zgody między tymi wyznaniami. Inicjatywa spotkania wyszła od biskupów polskich uczestniczących w synodzie warszawskim (1643). W spotkaniu wzięło udział 76 teologów, proporcjonalnie z każdej ze stron. Debaty dotyczyły głównie wyznania wiary. Choć nie przyniosły one konkretnych rezultatów, interesowała się nimi cała ówczesna Europa. Było to pierwsze na taką skalę pokojowe spotkanie międzywyznaniowe, dające początek swoistemu praktycznemu ekumenizmowi.

Na podstawie: Encyklopedia Katolicka, t.3, Lublin, 1989

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.