«powrót

credo

(łac wierzę) pierwsze słowo chrześcijańskiego wyznania wiary, ustalonego na soborach w Nicei i Konstantynopolu (stąd: symbol nicejsko-konstantynopolitański). Inaczej: Skład Apostolski.

Recytowane lub śpiewane przez wiernych podczas mszy św.. Wprowadzone do liturgii przez papieża Benedykta VIII w 1014 r.)

W pierwotnym Kościele miało formę pytań i odpowiedzi, co do dzisiaj jest stosowane przy sakramencie chrztu.

W znaczeniu przenośnym - publiczne sformułowanie przekonań w jakiejś ważnej sprawie.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.