«powrót

Cychry: kościół

Fragmenty pierwotnego, granitowego kościoła datowanego przed rokiem 1250, będącego zapewne fundacją templariuszy.

Z pierwotnego założenia pochodzą ściany: zachodnia, południowa i północna. Był to kościół usytuowany na rzucie prostokąta, bez wieży. Od strony zachodniej w późnym średniowieczu dobudowano czworoboczną wieżę. Od strony wschodniej w 1858 roku, wzniesiono transept i prezbiterium z półkolistą apsydą, do budowy której wykorzystano granitowy materiał rozbiórkowy ze ściany wschodniej.

We wnętrzu kruchty zachowany uskokowy portal zamknięty łagodnym łukiem ostrym. Po południowej stronie zachowały się ślady półkoliście zamkniętego portalu.

Do czasów współczesnych zachowały się także: romański korpus i apsyda z regularnej kostki granitowej, transept i podstawa wieży z nieregularnych głazów narzutowych, dwie górne kondygnacje wieży z cegły, otynkowane po 1838 r.

Niedaleko znajduje się potemplariuszowska wieś.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.