«powrót

Czernica: kościół parafialny św. Michała Archanioła

Kościół parafialny św. Michała Archanioła w Czernicy (pow. wrocławski) wzniesiony został zapewne na początku XIV w., choć wymieniany dopiero w 1390 i 1398 r.

Przebudowany był w pocz. w. XVI, restaurowany w XIX w., remontowany w 1963 r.

Kościół jest murowany, orientowany, jednonawowy, z dwuprzęsłowym prezbiterium nakrytym sklepieniem krzyżowo-żebrowym z gurtami opartymi na przyściennych kolumienkach o kielichowych kapitelach.

W nawie strop kasetonowy drewniany.

Od północy kruchta ze sklepieniem krzyżowo-żebrowym, od południa ostrołukowy portal o kolumnowych ościeżach z kielichowymi kapitelami, od zachodu czworoboczna wieża.

Wnętrze późnorenesansowe z ok. 1615 r. zawiera ołtarz główny, stalle i kamienną chrzcielnicę, ambonę, emporę z malowidłami na balustradzie oraz szereg całopostaciowych nagrobków z XVI-XVIII w.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.