«powrót

Zobacz: Czerwińsk: kościół Zwiastowania NMP

Czerwińsk: portal

Portal romański w kościele w Czerwińsku zachowany na progu kruchty i kościoła jest jednym z najstarszych w Polsce. Pochodzi z 1140 r. Nazywa się go "otwierającym historię rzeźby figuralnej w Polsce".

W portalu zachowała się dekoracja kapiteli - na jednym widzimy antycznego herosa ujarzmiającego smoki, na drugim - antyczną ulistnioną maskę. Nie zachował się niestety tympanon, na którym pierwotnie ustawione były figurki apostołów.

Twórca portalu pochodził prawdopodobnie z doliny Padu.

Źródło: A. Dylewski, Świątynie Polski, Warszawa 2004.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.