«powrót

Czyma: cerkiew św. Paraskewii

Cerkiew greckokatolicka św. Paraskewii, obecnie kościół.

Zbudowana w 1892 r. według projektu austriackiego architekta Delavo (tablica pamiątkowa wewnątrz cerkwi). Świątynia nawiązuje do stylu zachodniołemkowskiego, różniąc się rozwiązaniem szczegółów: wieża wznosi się nad kruchtą, a nie babińcem, nawa przekryta jest sklepieniem beczkowym.

Wewnątrz XX-wieczny ikonostas. W północno-wschodnim narożniku nawy cenny ołtarzyk z II poł. XVII w.

W pobliżu cerkwi znajduje się plebania i spichlerz z XIX w.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.