«powrót

Dąbrowa Tarnowska: kościół Wszystkich Świętych

Kościół w Dąbrowie Tarnowskiej pw. Wszystkich Świętych pochodzi z 1771 r. Jest to świątynia drewniana, barokowa.

Kościół ma układ bazylikowy z parą kaplic o charakterze transeptu. We wnętrzu znajdują się trzy nawy. Od frontu i po bokach korpusu budowli umieszczone zostały kruchty. Dekoracja malarska ścian i stropów świątyni utrzymana jest w tradycji późnego baroku.

Wyposażenie kościoła jest głównie rokokowe i pochodzi z ostatniej ćwierci XVIII w. W kościele znajduje się także krucyfiks późnogotycki z XV/XVI w.

Znaczne rozmiary świątyni i jej układ przestrzenny są przykładem przenoszenia typów murowanej, monumentalnej architektury sakralnej na budowlę drewnianą.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.