«powrót

Daliowa: cerkiew św. Paraskewii

Świątynia swoją bryłą odbiega od wyobrażenia typowej cerkwi łemkowskiej, gdyż jest zbudowana na planie krzyża, według wzoru zaczerpniętego z terenu dzisiejszej Ukrainy. Taki styl zwany jest często ukraińskim stylem narodowym.

Nawa przykryta jest dużą kopułą, natomiast boczne ramiona przykryte są krytymi blachą dachami dwuspadowymi. We wschodnim ramieniu krzyża znajduje się prezbiterium, natomiast we wschodnim babiniec. Ściany, na całej swojej długości kryte są daszkiem tworzącym okap.

Wewnątrz cerkiew jest dosyć obszerna i bardzo skromnie zdobiona. Ściany i sklepienie pokryte są drewnianymi listwami. Cenne ikony, które zostały przeniesione ze starej cerkwi do nowej, dziś znajdują się w Muzeum Narodowym we Lwowie.

Dzisiejsza cerkiew została wybudowana w 1933 roku, na miejscu starej świątyni, która spłonęła w 1931 roku. Po wysiedleniu Łemków z Daliowej cerkiew przestał być wykorzystywana dla celów religijnych, natomiast wykorzystywano ją jako magazyn PGR. Przez długi czas nieremontowana, chyliła się ku upadkowi, jednak po zwróceniu jej prawowitym właścicielom, udało się ją uratować dzięki finansowej pomocy Łemków z Ameryki. Pozwoliło to w 1995 roku na ponowną konsekrację świątyni.

Cerkiew stoi w pobliżu głównej drogi z Jaślisk do Tylawy, około 500 metrów od skrzyżowania z drogą do Rymanowa.

Istnieje możliwość zwiedzenia jej wnętrza, klucze dostępne w jednym z domostw w pobliżu cerkwi.

Nabożeństwa sprawowane są okazjonalnie.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.