«powrót

Dębno: kościół św. Michała

Kościół św. Michała Archanioła z II. poł. XV w. We wnętrzu unikatowe malowidła z XV-XVl w., cenne zabytki rzeźby gotyckiej. Obiekt wytypowany do wpisania na listę UNESCO. Wieżę z pochyłymi ścianami wzniesiono w 1601 r.

Dachy kościoła, zadaszenia i ściany wieży oraz jej hełm pobite są gontem, ściany izbicy wieży oszalowane deskami z ozdobnie wyrzynaną koronką.

Wnętrze kościoła zawiera unikatowe dzieła malarstwa, rzeźby i rzemiosła artystycznego. Strop i ściany pokrywają malowidła ścienne wykonane na przełomie XV i XVI w. Ołtarz główny - cenny zabytek malarstwa tablicowego - to tryptyk z początku XVI w.

Dwa ołtarze boczne są wczesnobarokowe. W lewym z 1651 r. znajduje się szafka z gotyckimi rzeźbami z pierwszej ćwierci XV w. W kościele zachowały się archaiczne elementy wyposażenia, w większości wykonane z desek pokrytych malowidłem.

Ponadto warto zwrócić uwagę na: drewniane, malowane tabernakulum , gotycką monstrancję wieżyczkową z XV w.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.