«powrót

dekalog

(gr deka dziesięć, logos słowo) wprowadzona w II w. n.e. nazwa Dziesięciu Przykazań - zbioru norm religijnych przekazanych Izraelowi przez Boga. Obwieszczony Mojżeszowi na Górze Synaj został wyryty na kamiennych tablicach - na pierwszej przykazania dotyczące czci Boga, na drugiej - normy współżycia społecznego.

Tekst podany jest w dwóch miejscach Starego Testamentu: Wj 20,1-17 i Pwt 5,6-21.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.