«powrót

Dłużec: kościół św. Mikołaja i Wawrzyńca

Kościół w Dłużcu pw. świętych Mikołaja i Wawrzyńca z II. poł. XVIII w. We wnętrzu świątyni warto zwrócić uwagę na bogatą dekorację snycerską manierystycznych ołtarzy z XVI/XVII w. Nacenniejszy jest ołtarz w formie tryptyku z posągiem Najświętszej Panny Marii z 4. ćwierci XV w. Na skrzydłach tryptyku znajdują się późnogotyckie obrazy świętych namalowane w 1. ćwierci XVI w.

W ołtarzu umieszczone są też płaskorzeźbione medaliony z popiersiami Chrystusa, Matki Bożej i świętych z XVII w.

Do wyposażenia kościoła neleżą także gotyckie posągi Świętych Niewiast z 3. ćwierci XV w., św. Mikołaja z ok. 1500 r. i Chrystusa Bolesnego z XVI w.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.