«powrót

Dobra: kościół św. Szymona i Judy Tadeusza

Kościół pw. świętych Szymona i Judy Tadeusza Apostołów pochodzi z 1678 r. Cenne wyposażenie pochodzi z XVII-XIX w. Ponad zakrystią na piętrze dawna loża kolatorska. Rokokowy ołtarz główny z XVII-wieczną balustradą żeliwną z herbem Szreniawa Lubomiskich, ołtarze boczne z XVIII i XIX-wiecznymi obrazami, rokokowa ambona, klasycystyczne ławy kolatorskie z 1788 r. i drewniana barokowa chrzcielnica.

Świątynia otoczona jest kamiennym murem z ok. 1800 r. z trzema bramkami i kapliczkami ze stacjami Drogi Krzyżowej malowanymi przez Matejkiewicza.

W budynku plebanii wzniesionym w stylu zakopiańskim w 1909 r. znajduje się muzeum parafialne.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.