«powrót

doksologia

(gr. pochwała) w chrześcijańskich modlitwach uwielbienie Trójcy Świętej. Wyrażana najczęściej w ostatnich strofach hymnów.

Wyróżnia się

  • doksologię większą, wywodząca się z obrzędów Bożego Narodzenia, rozpoczynającą się od słów Gloria in excelsis Deo;
  • doksologię mniejszą Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu; na co odpowiada się Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen
  • © 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.