«powrót

droga krzyżowa

nabożeństwo pasyjne oparte na naśladowaniu drogi, którą przechodził Jezus w Jerozolimie w dniu śmierci. Droga wiodła od pretorium Piłata, gdzie został ogłoszony wyrok śmierci przez ukrzyżowanie aż do Golgoty i złożenia do grobu.

Od pierwszych lat chrześcijaństwa istniał zwyczaj pobożnego rozpamiętywania Męki Pańskiej w Palestynie. Nabożeństwo wprowadzili franciszkanie, którzy od 1219 r. byli stróżami Grobu Pańskiego. W swoich kościołach zapoczątkowali symboliczne odtwarzanie drogi krzyżowej w postaci kaplic, obrazów i napisów.

Liczba stacji byłą zmienna: w XV w. było ich 6, w XVI - 11, a później utrwaliło się 14 stacji.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.