«powrót

Droga Neokatechumenalna

Droga to duszpasterstwo parafialne wprowadzające w chrześcijaństwo i w odkrycie bogactwa chrztu.

Droga rozpoczęła sie w slumsach Madrytu, gdy Kiko Arguello, zdolny malarz hiszpański postanowił w 1964 r. porzucić karierę, aby żyć pośród ubogich. Wraz z Carmen Hernandez (magister chemii i licencjat teologii) zaczęli w tych slumsach głosić Ewangelię.

Mieszkali razem z ubogimi, sprawowali liturgię, czytali Slowo Boże. Zaczęło to przynosić niesłychane owoce nawrócenia.

W 2002 r. został zatwierdzony przez Stolicę Apostolską statut Drogi Neokatechumenalnej. Papież Jan Paweł II uznał wtedy Drogę za „itinerarium formacji katolickiej ważnej dla współczesnego społeczeństwa i dla czasów dzisiejszych”.

Inicjatorzy Drogi, Kiko Argüello i Carmen Hernandez, wraz z o. Mario Pezzi tworzą Międzynarodową Ekipę Odpowiedzialną za Drogę Neokatechumenalną.

Droga jest proponowana biskupom jako sposób realizacji w ich diecezjach wtajemniczenia chrześcijańskiego w parafii. Formację tę realizuje się w małej wspólnocie. Wspólnota może się zawiązać, gdy proboszcz danej parafii zaprosi do niej katechistów Drogi, którzy mogą wygłosić otwarte dla wszystkich parafian katechezy.

Na świecie istnieje 18 000 wspólnot (każda ok. 40 osób) w ok. 850 diecezjach w 105 krajach na 5 kontynentach.

Droga posiada szczególny charyzmat misyjny. Szczególną rolę przywiązuje się do misyjnej posługi rodzin. Małżeństwa z Drogi, najczęściej wielodzietne, posługują na wszystkich kontynentach. to przede wszystkim ewangelizacja życiem i przykładem. Rodziny odczuwały wielką potrzebę, by towarzyszyli im kapłani. Tak zrodziły się specjalne seminaria misyjne Drogi Neokatechumenalnej "Redemptoris Mater". Jest ich obecnie kilkadziesiąt na całym świecie.

W Polsce Droga rozpoczęła się w 1975 r. w Lublinie, dzięki o. Alfredowi Cholewińskiemu SJ. Katechezy zaczeto głosić w środowisku związanym z KUL.

Obecnie Droga liczy w Polsce około 1000 wspólnot w 350 parafiach w 35 diecezjach.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.