«powrót

Drużbin: kościół św. Stanisława Biskupa

Murowany, późnorenesansowy, jednonawowy kościół św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Drużbinie (powiat poddębicki, gmina Pęczniew, diecezja włocławska) powstał w 1630 r. Jego fundatorem był urodzony na miejscu Jakub Zadzik, późniejszy biskup krakowski.

Świątynia ma kwadratowe zamknięte wielobocznie prezbiterium. Ściany są oszkarpowane i rozświetlone wąskimi, półkoliście zamkniętymi oknami,

Zwieńczeniem wysokiego dachu nawy jest barokowa sygnaturka. Sklepienie kolebkowo-krzyżowe zdobione jest stiukowymi rozetami. Elementy roślinne pojawiają się na renesansowym fryzie.

Wewnątrz znajduje się monumentalny ołtarz główny z przełomu XVII i XVIII wieku. Znajduje się w nim obraz św. Stanisława , biskupa i męczennika. Płótno miało trafić do Drużbina prosto z Krakowa, dzięki fundatorowi świątyni, Jakubowi Zadzikowi.

Boczne ołtarze utrzymane są w tym samym stylu, co ołtarz główny. Barokowa chrzcielnica pochodzi z XVIII wieku, a późnobarokowe stalle – z XVII stulecia. Obficie dekorowany chór wsparty jest na dwóch filarach.

Na wieży kościoła wisi dzwon z 1640 r. z herbem Korab. Napis potwierdza, że parafia została nim obdarowana przez Jakuba Zadzika.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.