«powrót

Łódź: Katolicka Szkoła Kontemplacji i Ewangelizacji Młodych "Dzieci Światłości"

Katolicka Szkoła Kontemplacji i Ewangelizacji Młodych działa od października 2004 r. w Łodzi. Łódzka placówka współpracuje z założoną przez o. Daniela Ange szkołą Jeunesse-Lumiere.

Szkoła przeznaczona jest dla ludzi w wieku 18-30 lat. Jest czynna od października do czerwca. Za zgodą metropolity łódzkiego prowadzi ją ks. Grzegorz Korczak - duchowy opiekun - i absolwenci szkoły Jeunesse-Lumiere.

Osoby, które decydują się na wstąpienie do szkoły mieszkają razem w centrum Łodzi. Wszyscy mają możliwość kontynuacji studiów lub pracy, ale w taki sposób, by wieczorami oraz w weekendy mogła odbywać się formacja i życie wspólnotowe.

Pieniądze na utrzymanie szkoły będą wypracowywane przez uczniów w ramach ich pracy zawodowej (przeznaczą na to część swoich dochodów) oraz z darowizn od rodziców i dobroczyńców.

W codziennym rytmie dnia przewidziany jest czas na adorację Najświętszego Sakramentu i inne spotkania modlitewne, w których mogą uczestniczyć, w określonych dniach, także osoby spoza Szkoły.

Współpraca z macierzystą szkołą przejawia się m.in. przez coroczny wyjazd do Francji, wspólny udział w pielgrzymce do Rzymu oraz wykłady założyciela szkoły - o. Daniela Ange i innych osób.

Jak deklarują założyciele celem Szkoły jest pomoc w osiągnięciu dojrzałości chrześcijańskiej, formowanie młodych ewangelizatorów młodzieży i wspieranie rozeznania własnego powołania.

Wśród zajęć w szkole są przede wszystkim: formacja duchowa (Eucharystia, adoracja, Liturgia Godzin i modlitwa serca), formacja teologiczna (fundamentalne i aktualne tematy życia chrześcijańskiego), życie braterskie (prowadzenie domu, wspólne zajęcia, rekreacja) i formacja misyjna (4 razy w roku czas spotkań ewangelizacyjnych).

Kontakt ze szkołą: tel. (042)636-03-31 lub 601-37-82-57.

http://www.d-s.pl

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.