«powrót

Zobacz: Dubicze Cerkiewne

Dubicze Cerkiewne: cerkiew Opieki Matki Bożej

Drewniana cerkiew prawosławna p.w. Opieki Matki Boskiej. Orientowana, zbudowana w 1946 roku na planie prostokąta z zaznaczeniem trzech podstawowych części: kruchty (pritwory), nawy głównej, ołtarza (od wschodu). Nad kruchtą wieża-dzwonnica zwieńczona kopułą, nad pozostałymi częściami mniejsze kopułki. Cerkiew pomalowana jest na niebiesko, niebieska jest również blacha na białym ogrodzeniu cerkwi.

Według tradycji pierwsza dubicka cerkiew św. Piotra i Pawła wznosiła się na uroczysku Bachmaty w pobliżu rzeki Orlanki. Dziś znajduje się tam krzyż.

Podczas działań wojennych w 1941 r. stara, XVII-wieczna cerkiew spłonęła wraz z zabudowaniami parafialnymi. Budowę obecnej rozpoczęto w 1944 roku, a w 1955 roku odbyła się konsekracja.

W jej wyposażeniu znajduje się nowy pozłocony ikonostas z 1992 roku oraz nowe ikony. Stary ikonostas został przekazany do nowej kaplicy św. Apostoła Jana Teologa na cmentarzu we wsi Jelonka.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zobacz także: