«powrót

Zobacz: Dubicze Cerkiewne

Dubicze Cerkiewne: cmentarz

Zabytkowy cmentarz prawosławny Dubiczach Cekiewnych składa się z trzech części. Na najstarszej, obecnie nieużytkowanej i porośniętej drzewami, zachowały się nieliczne kamienne krzyże z inskrypcjami. Najstarsza z nich pochodzi z 1815 lub 1845 roku.

Na drugiej przeważają nagrobki z okresu międzywojennego i powojennego. Charakterystyczne są tu krzyże cementowe odlewane jako monolit w drewnianej formie, a później barwione przeważnie na kolor niebieski. Znajduje się tutaj kilka bardzo rzadko spotykanych kamiennych krzyży z inskrypcjami z czterech stron. W części tej jest wydzielony fragment, który od roku 1938 była miejscem pochówku baptystów i katolików.

W części trzeciej są współczesne pochówki. Dominuje lastryko, nagrobki nie przedstawiają dużej wartości artystycznej.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.