«powrót

Dubne: cerkiew św. Michała

Cerkiew greckokatolicka pw. św. Michała Archanioła z 1863 r. to dziś kościół rzymskokatolicki. We wnętrzu znajduje się polichromia ornamentalna i ikonostas z końca XlX w.

Cerkiew została wzniesiona w typie zachodniołemkowskiego budownictwa cerkiewnego na miejscu poprzedniej, która uległa zniszczeniu w pożarze.

Wnętrze świątyni nakryte jest kopułami namiotowymi, w dolnych partiach łamanymi uskokowo.

Wśród elementów cerkiewnego wyposażenia na uwagę zasługuje rokokowo-klasycystyczny ikonostas z sześcioma ikonami autorstwa Antoniego Bogdańskiego z 1895 r., ikona z ołtarza zza ikonostasu przedstawiająca Chrystusa modlącego się w Ogrójcu, barokowa ikona Ukrzyżowania i Złożenia do Grobu. Cerkie wjest cennym zabytkiem sakralnego budownictwa zachodniołemkowskiego.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.