«powrót

Dukla: synagogi

Przed II wojną światową 80% mieszkańców Dukli stanowili Żydzi. Na początku II wojny światowej część z nich Niemcy wyrzucili z miasta, część zamknęli w gettcie (zlikwidowanym 13 sierpnia 1942 r., ok. pół tysiąca osób okupanci rozstrzelali na stokach góry Błudna obok Dukli).

Drewniana synagoga została wybudowana w Dukli w XVIII wieku. Spłonęła jednak przed 1758 r. Na jej miejscu, w 1758 r. powstała nowa, kamienna synagoga. Została jednak spalona przez Niemców w 1940 r.

W tej chwili budowla jest w stanie ruiny. Można jednak obejrzeć mury sali głównej (o wymiarach 12x16 metrów), stojące do wysokości dachu, z ozdobnym kamiennym portalem od zachodu. Wewnątrz sali, w ścianie wschodniej zachowała się wnęka na aron ha-kodesz, a na południowej – pozostałości tekstów modlitw.

Dom modlitwy rabina Cwi Lajtnera wybudowany został w 1884 r. obok synagogi. Wewnątrz, na piętrze, istniała sala dla kobiet. Podczas okupacji został zdewastowany przez Niemców, a po wojnie – zamieniony na magazyn (taką funkcję spełnia do dzisiaj).

Na obrzeżach miasta znajdują się dwa zabytkowe cmentarze żydowskie.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.