«powrót

Dydnia: dawna plebania

Budynek dawnej plebanii w Dydni (pow. brzozowski) wybudowany został ok. 1917 r. na podstawie projektu Bogdana Tretera. Drewniany gmach to jeden z najciekawszych przykładów tzw. stylu zakopiańskiego.

Budynek znajduje się w centrum wsi, na stoku niewielkiego pagóka w pobliżu murowanego kościoła parafialnego. W sąsiedztwie budynku stoi plebania murowana, podobna w stylu do drewnianej.

Parterowa budowla w konstrukcji zrębowej, na wysokim, kamiennym podmurowaniu. Ściany oszalowane z zewnątrz gontem.

Układ wnętrz dwutraktowy, niesymetryczny. We wnętrzach stoją piece kaflowe z początku XX stulecia.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.