«powrót

Dytmarów: kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej

Obecna architektura świątyni to efekt odbudowy XIV-wiecznego kościoła, która zakończyła się w 1864 roku. Pozostałością istniejącego tu wcześniej, strawionego przez ogień kościoła jest jedynie piękna, renesansowa wieża z 1600 roku oraz okalający kościelny plac mur z kamienia, którego fragmenty przetrwały w niezmienionej formie od XV w.

Wewnątrz świątyni warto przyjrzeć się uważniej niezwykle cennej, wykutej z kamienia, XVI-wiecznej chrzcielnicy.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.