«powrót

dziekan

(łac decanus przełożony nad dziesięcioma) urząd powstały najpierw w zakonach, gdzie przełożeni powierzali starszym zakonnikom nadzór nad dziesięcioma młodszymi. Później tytuł najstarszego z kanonikówkapitule katedralnej, zwierzchnik proboszczów w dekanacie.

Obowiązki dziekana:

  • czuwanie nad życiem duchowieństwa zgodnym z normami prawa,
  • wizytowanie parafii,
  • opieka nad księżmi w czasie choroby, informownie biskupa o śmierci proboszcza,
  • organizacja dekalnych konferencji.

Także nazwa zwierzchnika wydziału uniwersyteckiego.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.