«powrót

Dzierżoniów: kościół Św. Jerzego

Gotycki kościół św. Jerzego w Dzierżoniowie pochodzi z drugiej połowy XIV w. Został przebudowany w XV i XVI stuleciu.

Pierwotny kościół istniał już w 1258 r. Był trzynawową, kamienną budowlą halową. Do dzisiaj pozostały z niego fragmenty murów i fasada zachodnia z resztkami portalu.

Obecna świątynia po długiej budowie nabrała kształtu trzynawowej, orientowanej bazyliki.

Prezbiterium i nawa pokryte są sklepieniem sieciowym, zaś nawy boczne – krzyżowym. Południowy rząd kaplic, budowany przez Baltazara Jentscha z Legnicy (1585 r.), ma sklepienie trójdzielne.

W północno-wschodnim narożników stoi kwadratowa wieża zakończona hełmem (1588 r.).

Wyposażenie świątyni pochodzi głównie z okresu późnego renesansu i baroku. Drewniany ołtarz główny powstał w 1615 r, ambona – w 1609 r.

W części zachodniej znajdują się drewniane empory , pokryte polichromią autorstwa Paula Jucha (1586 r.).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.