«powrót

dzwonnica

W kościele miejsce na dzwon lub sygnaturkę.

Dzwonnica może być:

  • wolno stojącą wieżą (np. campanila);
  • wieżą bramną - w świątyniach prawosławnych i greckokatolickich(kołokolnia);
  • ścianą z otworami do zawieszenia dzwonów;
  • elementem połączonym z budowlą lub  wieńczącym, np. sygnaturka, latarnia.

Dzwonnice stawiano już od VI wieku. Pierwsze rozwiązania to dzwonnice wolno stojące, w czasach późniejszych przylegające do kościoła. Najstarsze dzwonnice pełniły też funkcję wież strażniczych.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.