«powrót

egzorcyzm

(gr egsorkismos zaklęcie) obrzęd wypędzania złego ducha i lub uwolnienie od jego wpływu. Zalicza się go do sakramentaliów.

Formuły egzorcyzmów zawierały księgi liturgiczne już w V w. Różniły się one w poszczególnych krajach, diecezjach i epokach. W 1614 r. zostały ujednolicone w rytuale rzymskim.

Rozróżnia się egzorcyzmy

  • zwykłe, w których Kościół publicznie Boga w imię Jezusa, aby dana osoba była strzeżona od napaści szatana lub uwolniona od jego panowania (np. stosowane podczas chrztu);
  • uroczyste, nazywane wielkimi - mogą być wypowiadane tylko przez prezbitera i za zezwoleniem biskupa. Należy traktować je bardzo roztropnie, przestrzegając ściśle norm ustalonych przez Kościół.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.