«powrót

Elbląg: katedra. św. Mikołaja

Pierwsza świątynia stanęła pośrodku zakładanego miasta około 1240 roku. Poświęcono ją patronowi żeglarzy - św. Mikołajowi .

Pod koniec wieku XIII, ze względu na wzrost liczby mieszkańców, rozbudowano kościół. Powstała wtedy trójnawowa świątynia halowa z portalami w nawach bocznych, z których szczególną uwagę zwraca portal północny, ze śladami pierwotnej, pięknej terakoty.

W latach 1330-1380 przebudowano kościół, nadając mu wygląd bazyliki, w której główna nawa przewyższała nawy boczne.

XV wiek dał kościołowi św. Mikołaja wygląd późnogotyckiej świątyni halowej, zwieńczonej sklepieniem gwieździstym. Od strony rzeki upiększono kościół trzema wieżami, z których środkowa otrzymała w roku 1598 piękny renesansowy hełm i mieściła w sobie siedem dzwonów.

W XVIII w. oraz w czasie II wojny św. katedra uległa pożarom. Po wojnie została odbudowana.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zobacz także: