«powrót

Elbląg: kościół podominikański

W podominikańskim XIII-wiecznym kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny mieści się obecnie centrum sztuki współczesnej - prężnie działająca Galeria EL.

Kościół został mocno zniszczony podczas II wojny światowej. We wnętrzu zachowały się płyty nagrobne z epitafiami, które przypominają o zasługach dla miasta przedstawicieli rodów szlacheckich i kupieckich, patrycjuszy miejskich, osób duchownych.

Galeria EL znana jest z ciekawych inicjatyw. To właśnie tutaj odbyło się pierwsze w świecie Biennale Form Przestrzennych w 1965 r.

Swoje prace wystawiało tu wielu twórców o światowej sławie.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.