«powrót

ewangeliarz

Ozdobna księga liturgiczna zawierająca teksty czterech ewangelii. Teksty podzielone są na perykopy niedzielne i świąteczne i uszeregowane według kalendarza liturgicznego.

Ewangeliarze eksponowane są podczas uroczystych mszy pontyfikalnych, spoczywają też na centralnym miejscu ołtarz podczas soborów i synodów.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.