«powrót

"Focolari" - Dzieło Maryi

Ruch powstał w 1943 r. w Trydencie. Założyła go Chiara Lubich wraz z kilkoma koleżankami. Dziewczęta wspólnie czytając Pismo Święte odkryły fragment, w którym Jezus prosi Ojca o jedność: "Aby wszyscy byli jedno" (J 17,21)

Ruch „Focolari” pragnie realizować ten testament Jezusa. Modli się o jedność w rodzinach, w życiu społecznym, wśród młodych, w parafiach, seminariach, diecezjach, zakonach. Angażuje się w dialog ekumeniczny. „Fokolarini” mogą wybrać życie konsekrowane (pracują zawodowo, tworzą kilkuosobowe wspólnoty) lub pozostawać w rodzinach (wolontariusze). Są też księża „fokolarini” pracujący w diecezjach lub posługujący wspólnotom. Oficjalnie ruch uznany został przez Stolicę Apostolską w 1964 r.

Członkowie ruchu zakładający wspólnoty żyją razem tworząc tz. "Mariapoli" - Miasta Maryi. Jest ich w śiwecie 19, w tym jedno w Polsce. (więcej...

Do Polski Dzieło Maryi dotarło w latach 60. z NRD. Dwoje Włochów - lekarka Anna Fratta w 1974 r., i anestezjolog Roberto Saltini, w 1979 r. zapoczątkowali pierwszą żeńską i męską wspólnotę konsekrowanych w Polsce. Z Dziełem Maryi utrzymuje kontakt ok. 7 mln osób w 182 krajach na wszystkich kontynentach. W Polsce z Dziełem związanych jest ok. 4,5 tys. osób.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.