«powrót

franciszkanki od cierpiących

Zgromadzenie franciszkanek od cierpiących jest bezhabitową wspólnotą zakonną, zajmującą się służbą chorym i cierpiącym. Jako jedna z pierwszych na świecie podjęła posługę pielęgnowania chorych w domach prywatnych.

Fundamentem duchowości sióstr franciszkanek od cierpiących jest bogate dziedzictwo franciszkańskie, za przykładem św. Franciszka siostry kształtują swe życie, opierając się na Ewangelii. Kontemplują Chrystusa objawiającego swą miłość w tajemnicach Wcielenia, Ukrzyżowania i Eucharystii i rozważają Jego dobroć dla chorych i cierpiących.

Charyzmat zgromadzenia realizowany jest w szpitalach, zakładach i domach prywatnych, a także przez uczynki miłosierdzia względem nieszczęśliwych i potrzebujących pomocy.

Zgromadzenie jako własne dzieła prowadzi 2 domy opieki dla osób starszych w Warszawie (dla 60 osób) i w Białymstoku (dla 25 osób), oraz szkołę pielęgniarską w Warszawie, w której kształci się 60 dziewcząt.

Zgromadzenie założył w 1882 r. bł. Honorat Koźmiński , współzałożycielką była Kazimiera Gruszczyńska . Liczy 183 siostry, same Polki.

Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Cierpiących.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.