«powrót

Warszawa: Fundacja Centrum Kultury Islamu

Centrum Kultury Islamu działa przy Centrum Islamskim w Warszawie . Zadaniem Fundacji jest propagowanie religii i kultury islamu , inspirowanie twórczości w ramach kultury islamu, pogłębianie wiedzy i twórczości naukowej w dziedzinie islamskiego monoteizmu, a także upowszechnianie wiedzy o roli i miejscu kultury islamu w społeczeństwie obywatelskim.

Fundacja organizuje imprezy kulturalne, seminaria, sympozja i konferencje naukowe. Wydaje rozmaite publikacje propagujące kulturę islamu i organizuje pomoc stypendialną dla twórców kultury oraz dla uzdolnionej młodzieży.

Wspiera organizacyjnie i rzeczowo insytucje i ludzi działających na rzecz kultury islamu. Fundacja wspiera muzułmanów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Prowadzi też domy starców i domy opieki.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.