«powrót

Fundacja „Stoczek im. Stefana kard. Wyszyńskiego”

W 2000 roku powołano Fundację „Stoczek im. Stefana kardynała Wyszyńskiego”. Fundacja rozpoczęła swoją działalność w marcu 2001 roku.

Głównym celem jej działalności jest odbudowa i restauracja tutejszego kompleksu klasztornego, propagowanie sztuki oraz upowszechnianie wiedzy na temat Zgromadzenia Księży Marianów i osoby kardynała Stefana Wyszyńskiego .

Zadaniem fundacji jest również upowszechnianie, szczególnie wśród młodzieży, wartości religijnych, patriotycznych, narodowych i społecznych zawartych w nauczaniu kardynała Wyszyńskiego.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.