«powrót

Głębowice: kościół parafialny św. Eliasza Proroka

Kościół parafialny Św. Eliasza Proroka w Głębowicach (pow. wołowski, gm. Wińsko) ufundowany został w 1676 r. przez J. A. de Gamiera, uległ pożarowi w 1743 r., odbudowany w latach 1746-1762 restaurowany w 1960 r.

Pierwsze wzmianki o świątyni pochodzą z 1598 r.

Jednonawowy, o nie wydzielonym prezbiterium, z rzędami kaplic o wnętrzu nakrytym sklepieniami żaglastymi na gurtach spływających na przyścienne pilastry.

Elewacje dzielone pilastrami na postumentach, najokazalsza zachodnia, zwieńczona wolutowym szczytem i trójkątnym tympanonem.

Bogate i jednolite stylowo wyposażenie wnętrza, pochodzi z epoki baroku z poł. XVIII w.

Od południa budynek klasztorny karmelitów współczesny kościołowi, od sekularyzacji zakonu zamieniony na cele świeckie, gruntownie przebudowany w pocz. XX w., czworoboczny z wewnętrznym dziedzińcem o skrzydłach dwutraktowych, trzykondygnacjowych, nakrytych dachami dwuspadowymi.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.