«powrót

Garczyn: kościół św. Andrzeja

Świątynia powstała na terenie istniejącego w XIII wieku małego kościółka. Przypuszcza się iż budowę kościoła rozpoczęto około roku 1540, jednakże barokowy charakter świadczy o późniejszych przeróbkach bądź o przeciągającej się przez wiele lat budowie.

Wyposażenie kościoła pochodzi w większości z końca XVIII stulecia, choć w ołtarzu podziwiać możemy gotycką figurę Madonny, zaliczaną do grupy pomorskich Pięknych Madonn.

W kościele znajdują się także barokowe ołtarze, piękna chrzcielnica, rokokowe konfesjonały, a w górnej nawie kościoła – świecznik z brązu z 1708 roku.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.