«powrót

Gawłów: kościół św. Andrzeja Boboli

Kościół św. Andrzeja Boboli z 1806 r. to dawny zbór ewangelicki.

Drewniana świątynia jednonawowa, z kruchtą przy nawie, z niewyodrębnionym prezbiterium i kwadratową wieżą.

Ołtarze pochodzą z XIX w. W głównym XX-wieczny obraz św. Andrzeja Boboli . W bocznym obraz Serce Jezusa z XX w. i ludowo-barokowe rzeźby Czterech Ewangelistów z XVIII-XIX w.

Chrzcielnica pochodzi z pocz. XIX w. Przy kościele murowana dzwonnica z XX w.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.