«powrót

Gdańsk: cerkiew prawosławna św. Mikołaja Cudotwórcy

Historia parafii prawosławnej w Gdańsku sięga 1720 r.; została wówczas założona kaplica, dająca początek istniejącej do dziś parafii. Utworzono ją w celu roztoczenia opieki duszpasterskiej nad stacjonującymi w mieście załogami rosyjskich okrętów wojennych.

Niebiańskim patronem kaplicy został opiekun żeglarzy, święty Mikołaj Cudotwórca.

Prawosławna świątynia kilkakrotnie przenosiła się do różnych gmachów. W wyniku bombardowania w 1945 r. ówczesna cerkiew uległa zniszczeniu, wierni zostali wysiedleni lub zginęli w czasie wojny.

Wkrótce jednak do Gdańska zaczęła napływać ludność z terenów utraconych na rzecz ZSRR i przesiedleńcy, głównie z Wilna.

W 1954 r., parafia prawosławna otrzymała obecnie użytkowany budynek świątyni, dawne krematorium ewangelickie.

W 1951 r. podniesiono parafię do rangi drugiej stolicy arcybiskupstwa białostockiego. Został przeprowadzony remont świątyni - poprzez umieszczenie na dachu kopuł nadano jej prawosławną architekturę.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.