«powrót

Gdańsk: kościół św. Piotra i Pawła

Kościół zbudowano w 1385 r. obok najstarszej gdańskiej stoczni, z myślą o cieślach okrętowych. Obiekt spłonął, a w jego miejscu w XV w. wzniesiono nową świątynię trójnawową.

W XVI w. dobudowano zachodnią wieżę o charakterze obronnym, z późnogotyckimi szczytami. W czasach Reformacji była to główna świątynia gdańskich kalwinów . Budowla spłonęła w 1945 r. i do dnia dzisiejszego jest odbudowywana. Od 1957r. powróciła do kościoła katolickiego. Obecnie jest kościołem parafialnym.

We wnętrzu zachowały się średniowieczne kamienne chrzcielnice, rokokowy kominek i nagrobek Piotra Uphagena z 1774 r.

Kaplica ormiańska z obrazem NMP Łaskawej z kościoła ormiańskiego w Stanisławowie jest sanktuarium archidiecezji gdańskiej.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.